CONNeCT GROUPS

Awe of God Book Study

Sa anim na linggong pag-aaral sa aklat na ito, Connect Groups mas malalalim kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng Banal na pagkatakot sa Diyos. Sama-sama, matututuhan natin kung paano nadaragdagan ng paghanga sa Kanyang kapangyarihan at kamahalan ang ating pang-unawa sa Kanya gayundin ang ating lapit sa Kanya. Kung ikaw ay naghihintay na sumali sa isang Connect Group o maglunsad ng iyong sariling Connect Group, anong mas magandang paraan upang magsimula kaysa sa pag-aaral ng aklat na ito sa buong simbahan. Mangyaring mag-scroll pababa para sa higit pang impormasyon sa pagsali o pagsisimula ng Connect Group.

Kung kinakailangan, maaaring mabili ang mga libro sa Inspire Cafe. Available ang mga tanong sa gabay sa pag-aaral sa RightNow Media.

INSPIRE CHURCH CONNECT GROUPS

Tayo ay nilikha ng Diyos upang maging sa komunidad kasama ng iba. Walang nilikha upang mamuhay nang nag-iisa. Sa Inspire Church , naniniwala kami na mas maganda ang buhay kapag magkasama at iyon ang dahilan kung bakit kami nagmamahal Connect Groups . Connect Groups ay maliliit na grupo ng mga tao na nagkikita-kita sa buong linggo upang lumago ang relasyon sa isa't isa, palalimin ang kanilang pananampalataya, at maging higit na katulad ni Jesus.  Kung handa ka nang makahanap ng komunidad na magmamahal, maghihikayat, at hahamon sa iyo na tuparin ang iyong potensyal na bigay ng Diyos, mangyaring i-click ang button sa ibaba at sumali sa isang Connect Group ngayon.

MGA URI NG GRUPO

Lalaki | Babae | Mag-asawa | Pamilya | Mga Young Adult | Inspire Kupuna | Affinity | Online | Kalayaan | Ang Landing

Marahil ay bahagi ka na ng isang Connect Group at may pusong magpastol sa iba at tulungan silang maging higit na katulad ni Jesus. Kung ikaw ito, maaaring tinatawag ka ng Diyos para maging isang Connect Group Leader. Mangyaring i-click ang pindutan sa ibaba upang simulan ang proseso ng aplikasyon.

MAGHAHANAP NG CONNECT GROUP