MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT 

Huling na-update:

KASUNDUAN SA MGA TUNTUNIN 

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay bumubuo ng isang legal na may bisang kasunduan na ginawa sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity (“ikaw”) at Inspire International dba, Inspire Church (“ Inspire Church ”, “kami,” “kami” o “aming”), hinggil sa iyong pag-access at paggamit ng www.inspire.church website pati na rin ang anumang iba pang media form, media channel, mobile website o mobile application na nauugnay, naka-link, o kung hindi man ay konektado dito (sama-sama, ang "Site"). Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng pag-access sa Site, nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa lahat ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. KUNG HINDI KA SUMANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, HAYAG KA NA BAWAL NA GAMITIN ANG SITE AT DAPAT MO AGAD NA IPATULOY ANG PAGGAMIT.

Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon o mga dokumento na maaaring mai-post sa Site paminsan-minsan ay hayagang isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na gumawa ng mga pagbabago o pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito anumang oras at para sa anumang dahilan. Aalertuhan ka namin tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-update sa petsa ng "Huling na-update" ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at isinusuko mo ang anumang karapatang makatanggap ng partikular na paunawa ng bawat naturang pagbabago. Responsibilidad mong regular na suriin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito upang manatiling may kaalaman sa mga update. Mapapailalim ka sa, at ituturing na nalaman at tinanggap, ang mga pagbabago sa anumang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ng iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos ng petsa na nai-post ang naturang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit.   

Ang impormasyong ibinigay sa Site ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa batas o regulasyon o kung saan isasailalim tayo sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. . Alinsunod dito, ang mga taong pipiliing i-access ang Site mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa kanilang sariling inisyatiba at tanging responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at hanggang saan ang mga lokal na batas ay naaangkop. 

Ang Site ay inilaan para sa mga gumagamit na hindi bababa sa 18 taong gulang. Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay hindi pinahihintulutang gumamit o magparehistro para sa Site.

MGA KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

Maliban kung ipinahiwatig, ang Site ay ang aming pagmamay-ari na pag-aari at lahat ng source code, database, functionality, software, disenyo ng website, audio, video, teksto, litrato, at graphics sa Site (sama-sama, ang "Nilalaman") at ang mga trademark, serbisyo ang mga marka, at mga logo na nakapaloob dito (ang "Mga Marka") ay pagmamay-ari o kinokontrol namin o lisensyado sa amin, at pinoprotektahan ng mga batas sa copyright at trademark at iba't ibang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at hindi patas na mga batas sa kompetisyon ng Estados Unidos, mga dayuhang hurisdiksyon, at internasyonal na kombensiyon. Ang Nilalaman at ang Mga Marka ay ibinibigay sa Site na "AS IS" para sa iyong impormasyon at personal na paggamit lamang. Maliban kung hayagang ibinigay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang bahagi ng Site at walang Nilalaman o Marka ang maaaring kopyahin, kopyahin, pagsama-samahin, muling i-publish, i-upload, i-post, ipapakita sa publiko, i-encode, isinalin, ipadala, ipamahagi, ibenta, lisensyado, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin kahit ano pa man, nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot. 

Sa kondisyon na karapat-dapat kang gamitin ang Site, binibigyan ka ng limitadong lisensya upang ma-access at gamitin ang Site at mag-download o mag-print ng kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman kung saan tama kang nakakuha ng access para lamang sa iyong personal, hindi pangkomersyal. gamitin. Inilalaan namin ang lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob sa iyo sa at sa Site, sa Nilalaman at sa Mga Marka. 

MGA REPRESENTASYON NG USER 

Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (1) lahat ng impormasyon sa pagpaparehistro na iyong isusumite ay totoo, tumpak, kasalukuyan, at kumpleto; (2) pananatilihin mo ang katumpakan ng naturang impormasyon at agad na i-update ang naturang impormasyon sa pagpaparehistro kung kinakailangan; (3) mayroon kang legal na kapasidad at sumasang-ayon kang sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) hindi ka menor de edad sa hurisdiksyon kung saan ka nakatira; (5) hindi mo maa-access ang Site sa pamamagitan ng awtomatiko o hindi makatao na paraan, sa pamamagitan man ng bot, script, o kung hindi man; (6) hindi mo gagamitin ang Site para sa anumang iligal o hindi awtorisadong layunin; at (7) ang iyong paggamit ng Site ay hindi lalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon. 

Kung nagbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan, o hindi kumpleto, may karapatan kaming suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Site (o anumang bahagi nito).  

PAGREREHISTRO NG USER 

Maaaring kailanganin kang magparehistro sa Site. Sumasang-ayon kang panatilihing kumpidensyal ang iyong password at magiging responsable para sa lahat ng paggamit ng iyong account at password. Inilalaan namin ang karapatang alisin, bawiin, o baguhin ang isang username na iyong pipiliin kung matukoy namin, sa aming sariling paghuhusga, na ang naturang username ay hindi naaangkop, malaswa, o kung hindi man ay hindi kanais-nais. 

MGA BAWAL NA GAWAIN

Hindi mo maaaring i-access o gamitin ang Site para sa anumang layunin maliban sa kung saan ginawa naming magagamit ang Site. Ang Site ay hindi maaaring gamitin na may kaugnayan sa anumang mga komersyal na pagsusumikap maliban sa mga partikular na inendorso o inaprubahan sa amin.

Bilang isang gumagamit ng Site, sumasang-ayon ka na huwag: 

 1. Sistematikong kunin ang data o iba pang nilalaman mula sa Site upang lumikha o mag-compile, direkta o hindi direkta, isang koleksyon, compilation, database, o direktoryo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa amin.
 2. Gumamit ng ahente ng pagbili o ahente ng pagbili upang gumawa ng mga pagbili sa Site. 
 3. Gumawa ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Site, kabilang ang pagkolekta ng mga username at/o email address ng mga user sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan para sa layunin ng pagpapadala ng hindi hinihinging email, o paglikha ng mga user account sa pamamagitan ng mga awtomatikong paraan o sa ilalim ng maling pagpapanggap. 
 4. Umiwas, huwag paganahin, o kung hindi man ay makagambala sa mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Site, kabilang ang mga tampok na pumipigil o naghihigpit sa paggamit o pagkopya ng anumang Nilalaman o nagpapatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng Site at/o ang Nilalaman na nilalaman nito. 
 5. Makisali sa hindi awtorisadong pag-frame ng o pag-link sa Site. 
 6. Linilin, dayain, o linlangin kami at ang iba pang mga user, lalo na sa anumang pagtatangkang matuto ng sensitibong impormasyon ng account gaya ng mga password ng user. 
 7. Gumawa ng hindi wastong paggamit ng aming mga serbisyo sa suporta o magsumite ng mga maling ulat ng pang-aabuso o maling pag-uugali. 
 8. Makisali sa anumang awtomatikong paggamit ng system, gaya ng paggamit ng mga script para magpadala ng mga komento o mensahe, o paggamit ng anumang data mining, robot, o katulad na mga tool sa pangangalap at pagkuha ng data. 
 9. Makagambala, makagambala, o lumikha ng hindi nararapat na pasanin sa Site o sa mga network o serbisyong konektado sa Site. 
 10. Subukang magpanggap bilang ibang user o tao o gumamit ng username ng ibang user. 
 11. Ibenta o kung hindi man ay ilipat ang iyong profile. 
 12. Gumamit ng anumang impormasyong nakuha mula sa Site upang manggulo, mag-abuso, o makapinsala sa ibang tao. 
 13. Gamitin ang Site bilang bahagi ng anumang pagsusumikap na makipagkumpitensya sa amin o kung hindi man ay gamitin ang Site at/o ang Nilalaman para sa anumang pagpupunyagi ng kita o komersyal na negosyo. 
 14. Tanggalin ang copyright o iba pang abiso ng mga karapatan sa pagmamay-ari mula sa anumang Nilalaman.  
 15. Harass, inisin, takutin, o banta ang alinman sa aming mga empleyado o ahente na nakikibahagi sa pagbibigay ng anumang bahagi ng Site sa iyo. 
 16. Subukang laktawan ang anumang mga hakbang ng Site na idinisenyo upang pigilan o paghigpitan ang pag-access sa Site, o anumang bahagi ng Site. 
 17. I-decipher, i-decompile, i-disassemble, o i-reverse engineer ang alinman sa software na binubuo o sa anumang paraan na bumubuo ng isang bahagi ng Site. 
 18. Kopyahin o iakma ang software ng Site, kabilang ngunit hindi limitado sa Flash, PHP, HTML, JavaScript, o iba pang code. 
 19. Mag-upload o magpadala (o magtangkang mag-upload o magpadala) ng mga virus, Trojan horse, o iba pang materyal, kabilang ang labis na paggamit ng malalaking titik at spamming (patuloy na pag-post ng paulit-ulit na teksto), na nakakasagabal sa walang patid na paggamit at kasiyahan ng alinmang partido sa Site o binabago, pinapahamak, ginagambala, binabago, o nakakasagabal sa paggamit, mga tampok, pag-andar, pagpapatakbo, o pagpapanatili ng Site. 
 20. Gamitin ang Site sa paraang hindi naaayon sa anumang naaangkop na batas o regulasyon. 
 21. Ang paghamak, pagdumi, o kung hindi man ay makapinsala, sa aming opinyon, sa amin at/o sa Site. 
 22. Maliban sa maaaring resulta ng karaniwang search engine o paggamit ng Internet browser, paggamit, paglunsad, pagbuo, o pamamahagi ng anumang automated system, kasama nang walang limitasyon, anumang spider, robot, cheat utility, scraper, o offline reader na nag-a-access sa Site, o paggamit o paglulunsad ng anumang hindi awtorisadong script o iba pang software. 
 23. Mag-upload o magpadala (o subukang mag-upload o magpadala) ng anumang materyal na gumaganap bilang isang pasibo o aktibong pagkolekta ng impormasyon o mekanismo ng paghahatid, kabilang ang walang limitasyon, malinaw na mga format ng pagpapalitan ng graphics ("gifs"), 1×1 pixel, web bug, cookies , o iba pang katulad na mga device (minsan ay tinutukoy bilang "spyware" o "passive collection mechanisms" o "pcms"). 
 24. Gamitin ang Site upang mag-advertise o mag-alok na magbenta ng mga produkto at serbisyo. 

LISENSYA NG MOBILE APPLICATION

Gumamit ng Lisensya 

Kung ina-access mo ang Site sa pamamagitan ng isang mobile application, binibigyan ka namin ng isang maaaring bawiin, hindi eksklusibo, hindi naililipat, limitadong karapatang i-install at gamitin ang mobile application sa mga wireless na elektronikong device na pagmamay-ari o kontrolado mo, at upang i-access at gamitin ang mobile application sa mga naturang device na mahigpit na alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Hindi mo dapat: (1) i-decompile, i-reverse engineer, i-disassemble, subukang kunin ang source code ng, o i-decrypt ang application; (2) gumawa ng anumang pagbabago, adaptasyon, pagpapabuti, pagpapahusay, pagsasalin, o derivative na gawain mula sa application; ( 3) lumalabag sa anumang naaangkop na batas, panuntunan, o regulasyon na may kaugnayan sa iyong pag-access o paggamit ng application; (4) alisin, baguhin, o itago ang anumang pagmamay-ari na abiso (kabilang ang anumang notice ng copyright o trademark) na nai-post namin o ng mga tagapaglisensya ng ang application; (5) gamitin ang application para sa anumang pagpupunyagi sa pagbuo ng kita, komersyal na negosyo, o iba pang layunin kung saan hindi ito idinisenyo o nilayon; (6) gawing available ang application sa isang network o iba pang kapaligiran na nagpapahintulot sa pag-access o paggamit ng maraming device o mga user sa parehong oras; (7) gamitin ang application para sa paglikha ng isang produkto, serbisyo, o software na, direkta o hindi direktang, mapagkumpitensya sa o sa anumang paraan ay isang kapalit para sa application; (8) gamitin ang application upang magpadala ng awtomatikong mga tanong sa anumang website o magpadala ng anumang hindi hinihinging komersyal na email; o (9) gumamit ng anumang pagmamay-ari na impormasyon o alinman sa aming mga interface o aming iba pang intelektwal na ari-arian sa disenyo, pag-unlad, paggawa, paglilisensya, o pamamahagi ng anumang mga application, accessories, o device para gamitin sa application. 

Mga Apple at Android Device 

Nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin kapag gumamit ka ng mobile application na nakuha mula sa Apple Store o Google Play (bawat isa ay isang “App Distributor”) upang ma-access ang Site: (1) ang lisensyang ibinigay sa iyo para sa aming mobile application ay limitado sa isang hindi naililipat na lisensya na gamitin ang application sa isang device na gumagamit ng Apple iOS o Android operating system, kung naaangkop, at alinsunod sa mga panuntunan sa paggamit na itinakda sa naaangkop na mga tuntunin ng serbisyo ng App Distributor; (2) responsable kami sa pagbibigay ng anumang pagpapanatili at suporta mga serbisyo na may kinalaman sa mobile application tulad ng tinukoy sa mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng mobile application na ito na nilalaman sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o kung hindi man ay kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, at kinikilala mo na ang bawat Distributor ng App ay walang anumang obligasyon na magbigay ng anumang pagpapanatili at suporta mga serbisyo na may kinalaman sa mobile application; (3) sa kaganapan ng anumang pagkabigo ng mobile application na sumunod sa anumang naaangkop na warranty, maaari mong abisuhan ang naaangkop na App Distributor, at ang App Distributor, alinsunod sa mga tuntunin at patakaran nito, ay maaaring i-refund ang presyo ng pagbili, kung mayroon man, na binayaran para sa mobile application, at sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang App Distributor ay hindi magkakaroon ng anumang iba pang obligasyon sa warranty na may kinalaman sa mobile application; (4) kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ( i) hindi ka matatagpuan sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng US, o itinalaga ng gobyerno ng US bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista" at (ii) hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o mga pinaghihigpitang partido; (5) dapat kang sumunod sa naaangkop na mga tuntunin ng kasunduan ng third-party kapag gumagamit ng mobile application, hal, kung mayroon kang VoIP application, hindi ka dapat lumalabag sa kanilang kasunduan sa serbisyo ng wireless data kapag ginagamit ang mobile application. ; at (6) kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Mga Distributor ng App ay mga thirdparty na benepisyaryo ng mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at ang bawat Distributor ng App ay magkakaroon ng karapatan (at ituturing na tinanggap ang karapatan) na ipatupad ang mga tuntunin at kundisyon sa lisensya ng mobile application na ito na nakapaloob sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito laban sa iyo bilang isang third-party na benepisyaryo nito. 

MGA SUBMISSIONS 

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang mga tanong, komento, mungkahi, ideya, puna, o iba pang impormasyon tungkol sa Site (“Mga Pagsusumite”) na ibinigay mo sa amin ay hindi kumpidensyal at magiging tanging pag-aari namin. Kami ay nagmamay-ari ng mga eksklusibong karapatan, kabilang ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, at magkakaroon ng karapatan sa hindi pinaghihigpitang paggamit at pagpapakalat ng mga Pagsusumite na ito para sa anumang layuning ayon sa batas, komersyal o kung hindi man, nang walang pagkilala o kabayaran sa iyo. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang lahat ng mga karapatang moral sa anumang naturang mga Pagsusumite, at sa pamamagitan nito ay ginagarantiyahan mo na ang anumang naturang mga Pagsusumite ay orihinal sa iyo o na mayroon kang karapatang magsumite ng mga naturang Pagsusumite. Sumasang-ayon ka na walang dapat gawin laban sa amin para sa anumang pinaghihinalaang o aktwal na paglabag o maling paggamit ng anumang pagmamay-ari na karapatan sa iyong mga Pagsusumite. 

MGA THIRD-PARTY NA WEBSITE AT NILALAMAN 

Ang Site ay maaaring maglaman (o maaari kang ipadala sa pamamagitan ng Site) ng mga link sa iba pang mga website ("Mga Website ng Third-Party") pati na rin ang mga artikulo, litrato, teksto, graphics, larawan, disenyo, musika, tunog, video, impormasyon, mga application , software, at iba pang nilalaman o mga item na pagmamay-ari o nagmula sa mga ikatlong partido ("Nilalaman ng Third-Party"). Ang nasabing mga Third-Party na Website at Third-Party na Nilalaman ay hindi sinisiyasat, sinusubaybayan, o sinusuri para sa katumpakan, kaangkupan, o pagkakumpleto ng amin, at hindi kami mananagot para sa anumang mga Website ng Third-Party na na-access sa pamamagitan ng Site o anumang Nilalaman ng Third-Party na nai-post sa, magagamit sa pamamagitan ng, o na-install mula sa Site, kabilang ang nilalaman, katumpakan, pagkakasala, mga opinyon, pagiging maaasahan, mga kasanayan sa privacy, o iba pang mga patakaran ng o nilalaman sa Mga Website ng Third-Party o ng Nilalaman ng Third-Party. Ang pagsasama ng, pagli-link sa, o pagpapahintulot sa paggamit o pag-install ng anumang Third-Party na Website o anumang Third-Party na Content ay hindi nagpapahiwatig ng pag-apruba o pag-endorso nito sa amin. Kung magpasya kang umalis sa Site at mag-access sa Mga Website ng Third-Party o gumamit o mag-install ng anumang Nilalaman ng Third-Party, gagawin mo ito sa iyong sariling peligro, at dapat mong malaman na hindi na namamahala ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Dapat mong suriin ang mga naaangkop na tuntunin at patakaran, kabilang ang privacy at mga kasanayan sa pangangalap ng data, ng anumang website kung saan ka nagna-navigate mula sa Site o nauugnay sa anumang mga application na iyong ginagamit o ini-install mula sa Site. Ang anumang mga pagbili na gagawin mo sa pamamagitan ng Mga Website ng Third-Party ay sa pamamagitan ng iba pang mga website at mula sa iba pang mga kumpanya, at wala kaming anumang pananagutan kaugnay ng mga naturang pagbili na eksklusibo sa pagitan mo at ng naaangkop na third party. Sumasang-ayon ka at kinikilala na hindi namin ini-endorso ang mga produkto o serbisyong inaalok sa Mga Website ng Third-Party at hindi mo kami mapapahamak mula sa anumang pinsalang dulot ng iyong pagbili ng mga naturang produkto o serbisyo. Bukod pa rito, hindi mo kami mapapahamak mula sa anumang mga pagkalugi na natamo mo o pinsalang dulot sa iyo na nauugnay sa o nagreresulta sa anumang paraan mula sa anumang Nilalaman ng Third-Party o anumang pakikipag-ugnayan sa mga Website ng Third-Party.  

PAMAMAHALA NG SITE

Inilalaan namin ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na: (1) subaybayan ang Site para sa mga paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (2) gumawa ng naaangkop na legal na aksyon laban sa sinumang, sa aming sariling paghuhusga, lumalabag sa batas o sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito , kabilang ang walang limitasyon, pag-uulat ng naturang user sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas; (3) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, tanggihan, higpitan ang pag-access sa, limitahan ang pagkakaroon ng, o huwag paganahin (sa lawak na magagawa ng teknolohiya) alinman sa iyong mga Kontribusyon o anumang bahagi nito; (4) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, abiso, o pananagutan, na alisin mula sa Site o kung hindi man ay huwag paganahin ang lahat ng mga file at nilalaman na sobra-sobra sa laki o sa anumang paraan ay pabigat sa aming mga system; at (5) kung hindi man ay pamahalaan ang Site sa paraang idinisenyo upang protektahan ang aming mga karapatan at ari-arian at upang mapadali ang wastong paggana ng Site. 

PATAKARAN SA PRIVACY

Pinapahalagahan namin ang privacy at seguridad ng data. Pakisuri ang aming Patakaran sa Privacy. Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, sumasang-ayon ka na sumailalim sa aming Patakaran sa Privacy, na kasama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Mangyaring maabisuhan na ang Site ay naka-host sa United States. Kung ina-access mo ang Site mula sa European Union, Asia, o anumang iba pang rehiyon ng mundo na may mga batas o iba pang mga kinakailangan na namamahala sa pagkolekta, paggamit, o pagsisiwalat ng personal na data na naiiba sa mga naaangkop na batas sa United States, pagkatapos ay sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site, inililipat mo ang iyong data sa United States, at tahasan kang pumapayag na ilipat at maproseso ang iyong data sa United States. Dagdag pa, hindi namin sinasadyang tinatanggap, hinihiling, o nanghihingi ng impormasyon mula sa mga bata o sadyang ibinebenta sa mga bata. Samakatuwid, alinsunod sa Batas sa Proteksyon sa Pagkapribado sa Online ng mga Bata ng US, kung nakatanggap kami ng aktwal na kaalaman na sinuman sa ilalim ng edad na 13 ay nagbigay ng personal na impormasyon sa amin nang walang kinakailangan at mabe-verify na pahintulot ng magulang, tatanggalin namin ang impormasyong iyon mula sa Site nang mabilis hangga't ay makatwirang praktikal.  

TERMINO AT PAGTATAPOS 

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay mananatiling ganap at may bisa habang ginagamit mo ang Site. WALANG LIMITAHAN ANG ANUMANG IBA PANG PROVISYON NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, INIRESERBA NAMIN ANG KARAPATAN NA, SA ATING SARILING PAGPAPAHALAGA AT WALANG PAUNAWA O PANANAGUTAN, TANGGILAN ANG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG SITE (KASAMA ANG PAGBARA SA MGA ILANG IP ADDRESS), SA ANUMANG TAO PARA SA ANUMANG TAO. SA WALANG DAHILAN, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON SA PAGLABAG SA ANUMANG REPRESENTASYON, WARRANTY, O TIPAN NA NILALAMAN SA MGA TUNTUNIN NA ITO NG PAGGAMIT O NG ANUMANG NAAANGKOP NA BATAS O REGULASYON. MAAARI NAMIN WAKAS ANG IYONG PAGGAMIT O PAGSASALI SA SITE O I-DELETE ANG IYONG ACCOUNT AT ANUMANG NILALAMAN O IMPORMASYON NA IPINO-POST MO ANUMANG ORAS, NG WALANG BABALA, SA ATING SARILING PAGPAPAHALAGA. 

Kung wawakasan o suspindihin namin ang iyong account sa anumang kadahilanan, pinagbabawalan ka sa pagrehistro at paglikha ng bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, peke o hiniram na pangalan, o pangalan ng anumang third party, kahit na ikaw ay kumikilos sa ngalan ng pangatlo. party. Bilang karagdagan sa pagwawakas o pagsususpinde sa iyong account, inilalaan namin ang karapatang magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kasama nang walang limitasyon ang paghabol sa sibil, kriminal, at injunctive na pagbawi. 

MGA PAGBABAGO AT PAG-ALAM

Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, o alisin ang mga nilalaman ng Site anumang oras o para sa anumang dahilan sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso. Gayunpaman, wala kaming obligasyon na i-update ang anumang impormasyon sa aming Site. Inilalaan din namin ang karapatang baguhin o ihinto ang lahat o bahagi ng Site nang walang abiso anumang oras. Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, pagsususpinde, o paghinto ng Site. 

Hindi namin magagarantiya na magiging available ang Site sa lahat ng oras. Maaari kaming makaranas ng hardware, software, o iba pang mga problema o kailangan naming magsagawa ng pagpapanatili na may kaugnayan sa Site, na nagreresulta sa mga pagkaantala, pagkaantala, o mga error. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, i-update, suspindihin, ihinto, o kung hindi man ay baguhin ang Site anumang oras o para sa anumang dahilan nang walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming anumang pananagutan para sa anumang pagkawala, pinsala, o abala na dulot ng iyong kawalan ng kakayahan na ma-access o gamitin ang Site sa panahon ng anumang downtime o paghinto ng Site. Wala sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang ituturing na obligado sa amin na panatilihin at suportahan ang Site o magbigay ng anumang mga pagwawasto, update, o release na may kaugnayan dito. 

NAMAMAHALANG BATAS 

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at ang iyong paggamit sa Site ay pinamamahalaan at binibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng North Carolina na naaangkop sa mga kasunduan na ginawa at ganap na isasagawa sa loob ng Estado ng North Carolina, nang walang pagsasaalang-alang sa salungatan ng batas nito. mga prinsipyo.   

RESOLUSYON SA HINDI PAGKAKAUNAWAAN 

Impormal na Negosasyon 

Upang mapabilis ang pagresolba at kontrolin ang halaga ng anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, o pag-aangkin na nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (bawat isa ay isang "Pagtatalo" at sama-sama, ang "Mga Hindi pagkakaunawaan") na dala ng alinman sa iyo o sa amin (indibidwal, isang "Partido" at sama-sama , ang "Mga Partido"), sumasang-ayon ang Mga Partido na unang subukang makipag-ayos sa anumang Hindi pagkakaunawaan (maliban sa mga Di-pagkakasundo na hayagang ibinigay sa ibaba) nang impormal nang hindi bababa sa tatlumpung (30) araw bago simulan ang arbitrasyon. Ang ganitong mga impormal na negosasyon ay magsisimula sa nakasulat na paunawa mula sa isang Partido patungo sa kabilang Partido. 

Nagbubuklod na Arbitrasyon 

Kung hindi malutas ng Mga Partido ang isang Di-pagkakasundo sa pamamagitan ng impormal na negosasyon, ang Di-pagkakasundo (maliban sa mga Dispute na hayagang ibinukod sa ibaba) ay sa wakas at eksklusibong malulutas sa pamamagitan ng may-bisang arbitrasyon. NAUUNAWAAN MO NA KUNG HINDI ANG PROBISYON NA ITO, MAY KARAPATAN KA NA MAGHUBAD SA KORTE AT MAGKAROON NG PAGSUBOK NG HURADO. Ang arbitrasyon ay dapat simulan at isasagawa sa ilalim ng Commercial Arbitration Rules ng American Arbitration Association (“AAA”) at, kung naaangkop, ang Mga Karagdagang Pamamaraan ng AAA para sa Consumer Related Disputes (“AAA Consumer Rules”), na parehong available sa website ng AAA www.adr.org . Ang iyong mga bayarin sa arbitrasyon at ang iyong bahagi sa kompensasyon ng arbitrator ay pamamahalaan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA at, kung naaangkop, nililimitahan ng Mga Panuntunan ng Consumer ng AAA. Ang arbitrasyon ay maaaring isagawa nang personal, sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento, sa pamamagitan ng telepono, o online. Ang arbitrator ay gagawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagsulat, ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban kung hiniling ng alinmang Partido. Ang arbitrator ay dapat sumunod sa naaangkop na batas, at anumang award ay maaaring hamunin kung ang arbitrator ay nabigo na gawin ito. Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na mga tuntunin ng AAA o naaangkop na batas, ang arbitrasyon ay magaganap sa Honolulu, HI. Maliban kung iba ang itinatadhana dito, ang Mga Partido ay maaaring maglitis sa korte upang pilitin ang arbitrasyon, manatili sa mga paglilitis habang nakabinbin ang arbitrasyon, o upang kumpirmahin, baguhin, bakantehin, o ipasok ang paghatol sa award na ipinasok ng arbitrator.

Kung sa anumang kadahilanan, ang isang Di-pagkakasundo ay magpapatuloy sa hukuman sa halip na arbitrasyon, ang Di-pagkakasundo ay sisimulan o kakasuhan sa mga hukuman ng estado at pederal na matatagpuan sa Honolulu, HI , at ang Mga Partido sa pamamagitan nito ay pumayag, at isinusuko ang lahat ng mga depensa ng kawalan ng personal na hurisdiksyon, at forum non conveniens na may kinalaman sa venue at hurisdiksyon sa naturang mga korte ng estado at pederal. Ang aplikasyon ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods at ang Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) ay hindi kasama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. 

Sa anumang pagkakataon, ang anumang Pagtatalo na dinala ng alinmang Partido na may kaugnayan sa anumang paraan sa Site ay dapat magsimula nang higit sa isang (1) taon pagkatapos lumitaw ang sanhi ng aksyon. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay dapat pagpasiyahan ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga hukuman na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang mga Partido ay sumasang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon. 

Mga paghihigpit 

Ang mga Partido ay sumasang-ayon na ang anumang arbitrasyon ay dapat na limitado sa Hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Partido nang paisa-isa. Sa buong saklaw na pinahihintulutan ng batas, (a) walang arbitrasyon ang dapat isama sa anumang iba pang paglilitis; (b) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Di-pagkakasundo na arbitraryo sa batayan ng classaction o gamitin ang mga pamamaraan ng class action; at (c ) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Hindi pagkakaunawaan na dalhin sa isang diumano'y kapasidad na kinatawan sa ngalan ng pangkalahatang publiko o sinumang iba pang tao. 

Mga Pagbubukod sa Impormal na Negosasyon at Arbitrasyon 

Ang mga Partido ay sumasang-ayon na ang mga sumusunod na Mga Hindi pagkakaunawaan ay hindi napapailalim sa mga probisyon sa itaas tungkol sa mga impormal na negosasyon at nagbubuklod na arbitrasyon: (a) anumang mga Di-pagkakasundo na naglalayong ipatupad o protektahan, o tungkol sa bisa ng, alinman sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng isang Partido; (b ) anumang Hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa, o nagmumula sa, mga paratang ng pagnanakaw, pandarambong, panghihimasok sa privacy, o hindi awtorisadong paggamit; at (c) anumang paghahabol para sa injunctive relief. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay dapat pagpasiyahan ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga hukuman na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang mga Partido ay sumasang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon. 

MGA PAGWAWASTO 

Maaaring may impormasyon sa Site na naglalaman ng mga typographical error, kamalian, o pagtanggal, kabilang ang mga paglalarawan, pagpepresyo, availability, at iba't ibang impormasyon. Inilalaan namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali, kamalian, o pagkukulang at baguhin o i-update ang impormasyon sa Site anumang oras, nang walang paunang abiso. 

DISCLAIMER

ANG SITE AY IBINIGAY SA ASIS AT AS-AVAILABLE BASE. SUMASANG-AYON KA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG SITE AT ANG AMING MGA SERBISYO AY AY IYONG SARONG PANGANIB. HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, TINATAWAN NAMIN ANG LAHAT NG WARRANTY, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KAUGNAY SA SITE AT SA IYONG PAGGAMIT NITO, KASAMA, WALANG LIMITASYON, ANG IPINAHIWATIT NA MGA WARRANTY NG KAKAYAHAN, KAANGKUPAN, AT PANAHON PARA SA A. WALA KAMING GUMAGAWA NG MGA WARRANTY O REPRESENTASYON TUNGKOL SA TUMPAK O KUMPLETO NG NILALAMAN NG SITE O NILALAMAN NG ANUMANG WEBSITE NA NAKA-LINK SA SITE AT WALA KAMING PANANAGUTAN O RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG (1) MGA PAGKAKAMALI, PAGKAKAMALI, AT PAGKAKAMALI, 2) PERSONAL NA PINSALA O PINSALA SA ARI-ARIAN, NG ANUMANG KALIKASAN ANO MAN, RESULTA MULA SA IYONG PAG-ACCESS SA AT PAGGAMIT NG SITE, (3) ANUMANG HINDI AUTHORIZED ACCESS SA O PAGGAMIT NG ATING LIGTAS NA MGA SERVER AT/O ANUMANG AT LAHAT NG PERSONAL NA IMPORMASYON AT/O IMPORMASYON NA-IMBOK DITO, (4) ANUMANG PAG-ALAM O PAGTITIGIL NG PAGLILIPAT SA O MULA SA SITE, (5) ANUMANG MGA BUGS, VIRUS, TROJAN HORSES, O MGA KATULAD NA MAAARING ILIPAT SA O SA PAMAMAGITAN NG SITE NG ANUMANG THIRD PARTY, AT/OR 6) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGKAKAMALI SA ANUMANG NILALAMAN AT MGA MATERYAL O PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PAGSASAMA NG ANUMANG URI NA NAMULA BILANG RESULTA NG PAGGAMIT NG ANUMANG NILALAMAN NA NA-POST, IPINASA, O IBA AY GINAWA SA PAMAMAGITAN NG SITE. HINDI KAMI NAGGAGARANTI, NAG-EENDORSE, NAGGARANTI, O NAG-AAGAY NG RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PRODUKTO O SERBISYO NA NA-ADVERTISE O INAALOK NG THIRD PARTY SA PAMAMAGITAN NG SITE, ANUMANG HYPERLINKED WEBSITE, O ANUMANG WEBSITE O ANUMANG WEBSITE O WALA NG MOBILE APPLICATION. MAGING PARTY SA O SA ANUMANG PARAAN MAGING RESPONSIBILIDAD PARA SA PAGMAMAMAYA NG ANUMANG TRANSAKSIYON SA PAGITAN MO AT ANUMANG MGA THIRD-PARTY NA PROVIDER NG MGA PRODUKTO O SERBISYO. TULAD NG PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG MEDIUM O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG PINAKAMAHUSAY NA PAGHUHUKOM AT MAG-INGAT KUNG SAAN ANGKOP. 

MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN 

KAHIT KAHIT HINDI KAMI O ANG ATING MGA DIREKTOR, EMPLEYADO, O AHENTE AY MANANAGOT SA IYO O ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, HINUNGDAN, HALIMBAWA, INCIDENTAL, ESPESYAL, O PUNITIVE DAMAGES, KASAMA, NAWAWALAN NG PAGBABALIK. O IBA PANG MGA PINSALA MULA SA IYONG PAGGAMIT NG SITE, KAHIT NAMIN AY NABIBISAHAN NA ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. SA KABILA NG ANUMANG BAGAY NA KASALITAN NA NILALAMAN DITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN AT KAHIT ANONG ANYO NG PAGKILOS, AY SA LAHAT NG ORAS AY LIMITADO SA MABABANG HALAGA NG BAYAD, KUNG MERON, MO SA AMIN O __________. ANG ILANG MGA BATAS NG ESTADO AY HINDI NAGPAPAHAYAG NG MGA LIMITASYON SA IPINAHIWATIT NA WARRANTY O ANG PAGBUBUKOD O PAGLIMITASYON NG ILANG MGA PINSALA. KUNG ANG MGA BATAS NA ITO AY APAT SA IYO, ILAN O LAHAT NG NASA ITAAS NA MGA DISCLAIMER O LIMITASYON AY MAAARING HINDI MAG-AAP SA IYO, AT MAAARING MAY KARAGDAGANG KARAPATAN KA. 

INDEMNIFICATION

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala, kabilang ang aming mga subsidiary, kaakibat, at lahat ng aming kaukulang opisyal, ahente, kasosyo, at empleyado, mula sa at laban sa anumang pagkawala, pinsala, pananagutan, paghahabol, o kahilingan, kabilang ang mga makatwirang abogado ' mga bayarin at gastos, na ginawa ng anumang ikatlong partido dahil sa o nagmula sa: (1) paggamit ng Site; (2) paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (3) anumang paglabag sa iyong mga representasyon at warranty na itinakda sa Mga Tuntuning ito ng Paggamit; (4) ang iyong paglabag sa mga karapatan ng isang ikatlong partido, kabilang ngunit hindi limitado sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari; o (5) anumang tahasang mapaminsalang pagkilos sa sinumang iba pang gumagamit ng Site kung kanino ka kumonekta sa pamamagitan ng Site. Sa kabila ng nabanggit, inilalaan namin ang karapatan, sa iyong gastos, na ipagpalagay ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol sa anumang bagay kung saan kinakailangan mong bayaran kami ng danyos, at sumasang-ayon kang makipagtulungan, sa iyong gastos, sa aming pagtatanggol sa mga naturang paghahabol. Gagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap upang ipaalam sa iyo ang anumang naturang paghahabol, aksyon, o pagpapatuloy na napapailalim sa pagbabayad-danyos na ito kapag nalaman ito. 

DATA NG USER

Papanatilihin namin ang ilang data na ipinadala mo sa Site para sa layunin ng pamamahala sa pagganap ng Site, pati na rin ang data na nauugnay sa iyong paggamit sa Site. Bagama't nagsasagawa kami ng regular na regular na pag-backup ng data, ikaw ang tanging responsable para sa lahat ng data na iyong ipinadala o nauugnay sa anumang aktibidad na iyong isinagawa gamit ang Site. Sumasang-ayon ka na wala kaming pananagutan sa iyo para sa anumang pagkawala o katiwalian ng anumang naturang data, at sa pamamagitan nito ay isinusuko mo ang anumang karapatan ng pagkilos laban sa amin na nagmumula sa anumang naturang pagkawala o katiwalian ng naturang data. 

MGA ELECTRONIC NA KOMUNIKASYON, MGA TRANSAKSIYON, AT MGA LAGDA 

Ang pagbisita sa Site, pagpapadala sa amin ng mga email, at pagkumpleto ng mga online na form ay bumubuo ng mga elektronikong komunikasyon. Pumayag kang tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon, at sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na ibinibigay namin sa iyo sa elektronikong paraan, sa pamamagitan ng email at sa Site, ay nakakatugon sa anumang legal na kinakailangan na ang naturang komunikasyon ay nakasulat. SUMANG-AYON KA SA PAGGAMIT NG MGA ELECTRONIC SIGNATURE, CONTRACTS, ORDERS, AT IBA PANG RECORD, AT SA ELECTRONIC NA PAGHAHATID NG MGA NOTICE, PATAKARAN, AT RECORD NG MGA TRANSAKSIYON NA PINIMULAN O KUMPLETO NAMIN O SA PAMAMAGITAN NG SITE. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang anumang mga karapatan o kinakailangan sa ilalim ng anumang mga batas, regulasyon, panuntunan, ordinansa, o iba pang batas sa anumang hurisdiksyon na nangangailangan ng orihinal na lagda o paghahatid o pagpapanatili ng mga di-electronic na rekord, o sa mga pagbabayad o pagbibigay ng mga kredito sa anumang paraan ng iba. kaysa sa elektronikong paraan.  

MGA GUMAGAMIT AT MGA RESIDENTE NG CALIFORNIA

Kung ang anumang reklamo sa amin ay hindi kasiya-siyang naresolba, maaari kang makipag-ugnayan sa Complaint Assistance Unit ng Division of Consumer Services ng California Department of Consumer Affairs nang nakasulat sa 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o sa pamamagitan ng telepono sa (800) 9525210 o (916) 4451254. 

IBA 

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at anumang mga patakaran o mga patakaran sa pagpapatakbo na nai-post namin sa Site o bilang paggalang sa Site ay bumubuo sa buong kasunduan at pagkakaunawaan sa pagitan mo at sa amin. Ang aming kabiguan na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi dapat gumana bilang isang pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay gumagana hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng batas. Maaari naming italaga ang anuman o lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa iba anumang oras. Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala, pagkaantala, o pagkabigo na kumilos na dulot ng anumang dahilan na lampas sa aming makatwirang kontrol. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng isang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay natukoy na labag sa batas, walang bisa, o hindi maipapatupad, ang probisyon na iyon o bahagi ng probisyon ay ituturing na maaaring ihiwalay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at hindi makakaapekto sa bisa at kakayahang maipatupad ng anumang natitirang mga probisyon. Walang joint venture, partnership, trabaho o relasyon sa ahensya na nilikha sa pagitan mo at sa amin bilang resulta ng Mga Tuntunin ng Paggamit o paggamit ng Site na ito. Sumasang-ayon ka na ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi ituturing laban sa amin sa pamamagitan ng pag-draft sa kanila. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang anuman at lahat ng mga depensa na maaaring mayroon ka batay sa elektronikong anyo ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at ang kakulangan ng pagpirma ng mga partido dito upang isagawa ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. 

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Upang malutas ang isang reklamo tungkol sa Site o upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng Site, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa:

Inspire Church

94-877 Lumiaina St. Bldg 12

Waipahu, HI 96797

Telepono: (808) 677-8844

info@inspirechurch.tv