Magdasal

Maui PEOPLE LOCATOR

Ipagdasal si Maui, at ang mga nawawala o hindi nakilala!

INSPIRE CHURCH PAGSISIKAP NG LUWAT

Matuto pa tungkol sa kung paano ka maaaring maging bahagi ng pagsingil

“Kung ang Aking Bayan ay MANALANGIN

Sa Inspire Church , naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin. Ang aming Prayer Team ay patuloy na sumasaklaw sa aming simbahan sa panalangin, at inaanyayahan ka naming makibahagi sa maraming mga kahilingan para sa panalangin na magagamit sa aming koponan.

Indibidwal na Mga Sesyon ng Panalangin

Inspire Church Kinakailangan ang Membership Covenant (o nasa file)

Pagpapala sa Bahay

Inspire Church Kinakailangan ang Membership Covenant (o nasa file)

Available sa lahat Inspire Church mga dadalo at kanilang mga pamilya

Makipag-ugnayan kay Blossom Chang, Direktor sa: ojohccm.ic@gmail.com

Halos lahat ay may kakilala na naapektuhan ng cancer. Ipinakikita pa nga ng mga pag-aaral na sa bawat 200 tao sa simbahan, 8 ang kasalukuyang nabubuhay na may kanser. Sa Inspire, nakita namin ang lumalaking pangangailangan para sa isang ministeryo sa pangangalaga sa kanser, isang idinisenyo upang hindi lamang magbigay ng pag-asa sa mga may kanser, ngunit isa upang magbigay ng mga mapagkukunan at suporta sa mga tagapag-alaga ng kanser.

 

Iyon ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang Our Journey of Hope, isang Cancer Care Ministry noong Enero 2021. Ito ay isang ministeryo ng pag-asa. Bagama't ito ay nagsasangkot ng panalangin, payo, pagbisita at tulong, ito ay nakasentro sa pagdadala ng pag-asa ng Diyos sa mga pasyente at kanilang mga tagapag-alaga, pamilya at mga kaibigan. Nangangailangan ito ng pag-unawa sa epekto ng kanser, kung paano tumugon ang mga tao dito at kung paano tinawag ng Diyos ang Kanyang mga tao upang tumugon. Higit sa lahat, kailangan nating magkaroon sa ating sarili ng isang hindi pakunwaring pag-asa na maibibigay natin sa mga nangangailangan.

1) Sumali sa Koponan

Kung interesado kang sumali sa aming koponan, ang Our Journey of Hope Cancer Care Ministry, dadalo ka sa isang
8-session na klase ng pagsasanay sa pamamagitan ng online Zoom.

2) Makipagtulungan sa Amin

Kung ikaw o isang taong pinapahalagahan mo ay apektado ng cancer, gusto naming makipagsosyo sa iyo. Ang aming puso ay maglingkod, umaliw at hikayatin ang mga lalaki, babae at pamilya na lumalaban sa cancer. Nagbibigay kami ng praktikal na suporta at espirituwal na pangangalaga sa mga apektado ng kanser. Ito ay isang ministeryo ng Pag-asa, katapangan at pakikiramay.

3) Sumali sa aming bi-weekly Cancer Care Support CG sa pangunguna ni Frieda Chandler at mga kasamahang pinuno na sina Nora Wheeler at Aileen Tamanaha

Mangyaring sumali sa aming bi- lingguhang Cancer Care Support Group sa ika-1 at ika-3 Sabado ng bawat buwan sa 830am sa pamamagitan ng Zoom online na bukas sa lahat.

4) Sumali sa aming buwanang Cancer Caregiver Support CG sa pangunguna ni Elke Greenleaf at co leader na si Veronica Hernandez.

Mangyaring sumali sa aming buwanang Cancer Caregiver Support connect group ika-2 Sabado ng 9am sa pamamagitan ng Zoom online na bukas sa lahat.

5) Sumali at i-like ang aming Facebook page