KULLANIM KOŞULLARI 

Son güncelleme:

ŞARTLARIN KABULÜ 

Bu Kullanım Koşulları, şahsen veya bir tüzel kişilik adına ("siz") ve Inspire International dba, Inspire Church ("Inspire Church", "biz", "bize" veya "bizim") arasında, www.inspire.church web sitesine ve bununla ilgili, bağlantılı veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formuna, medya kanalına, mobil web sitesine veya mobil uygulamaya (topluca "Site") erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Siteye erişerek bu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. BU KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMANIZ AÇIKÇA YASAKTIR VE KULLANMAYI DERHAL BIRAKMALISINIZ.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek hüküm ve koşullar veya belgeler işbu belgeye açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değişiklik veya tadilat yapma hakkımızı saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek sizi değişiklikler hakkında uyaracağız ve bu tür her değişiklik hakkında özel bildirim alma hakkınızdan feragat edersiniz. Güncellemelerden haberdar olmak için bu Kullanım Koşullarını periyodik olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Revize edilen Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, revize edilen Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacak ve bu değişikliklerden haberdar olmuş ve bunları kabul etmiş sayılacaksınız.   

Sitede sağlanan bilgiler, bu tür bir dağıtım veya kullanımın yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı veya bizi söz konusu yargı yetkisi veya ülkede herhangi bir kayıt gerekliliğine tabi tutacağı herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılmak veya bunlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Buna göre, Siteye başka yerlerden erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalar geçerliyse ve geçerli olduğu ölçüde yerel yasalara uymaktan yalnızca kendileri sorumludur. 

Site, en az 18 yaşında olan kullanıcılara yöneliktir. Siteyi 18 yaşın altındaki kişilerin kullanmasına veya Siteye kaydolmasına izin verilmez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraflar ve grafikler (topluca "İçerik") ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Markalar") bize aittir veya bizim tarafımızdan kontrol edilir veya bize lisanslanır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve diğer çeşitli fikri mülkiyet hakları ve Amerika Birleşik Devletleri, yabancı yargı bölgeleri ve uluslararası sözleşmelerin haksız rekabet yasaları ile korunmaktadır. İçerik ve Markalar Sitede "OLDUĞU GİBİ" yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya İşaret, önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaçla başka şekilde kullanılamaz. 

Siteyi kullanmaya uygun olmanız koşuluyla, Siteye erişmek ve Siteyi kullanmak ve yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için uygun şekilde erişim sağladığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını indirmek veya yazdırmak için sınırlı bir lisans verilir. Site, İçerik ve Markalar üzerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız. 

KULLANICI TEMSILLERI 

Siteyi kullanarak, şunları beyan ve garanti edersiniz: (1) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgileri gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olacaktır; (2) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacak ve gerektiğinde bu tür kayıt bilgilerini derhal güncelleyeceksiniz; (3) yasal kapasiteye sahipsiniz ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ediyorsunuz; (4) ikamet ettiğiniz yargı alanında reşit değilsiniz; (5) Siteye otomatik veya insan dışı yollarla erişmeyeceksiniz, (6) Siteyi herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacaksınız; ve (7) Siteyi kullanımınız yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal etmeyecektir. 

Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımlarını reddetme hakkına sahibiz.  

KULLANICI KAYDI 

Siteye kayıt olmanız gerekebilir. Şifrenizi gizli tutmayı kabul edersiniz ve hesabınızın ve şifrenizin tüm kullanımından sorumlu olursunuz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, seçtiğiniz bir kullanıcı adının uygunsuz, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu tespit edersek, bu kullanıcı adını kaldırma, geri alma veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. 

YASAKLANAN FAALİYETLER

Siteye, Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaçla erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızdan özel olarak onaylanan veya onaylananlar dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Sitenin bir kullanıcısı olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz: 

 1. Bizden yazılı izin almadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Siteden sistematik olarak veri veya diğer içerikleri almak.
 2. Site üzerinden alışveriş yapmak için bir satın alma acentesi veya satın alma temsilcisi kullanmak. 
 3. İstenmeyen e-posta göndermek amacıyla elektronik veya diğer yollarla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak veya otomatik yollarla veya sahte bahanelerle kullanıcı hesapları oluşturmak da dahil olmak üzere Siteyi yetkisiz olarak kullanmak. 
 4. Herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin ve/veya burada yer alan İçeriğin kullanımına sınırlamalar getiren özellikler de dahil olmak üzere, Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmek. 
 5. Sitenin izinsiz olarak çerçevelenmesi veya Siteye bağlantı verilmesi. 
 6. Özellikle kullanıcı şifreleri gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik her türlü girişimde bizi ve diğer kullanıcıları kandırmak, dolandırmak veya yanıltmak. 
 7. Destek hizmetlerimizden uygunsuz şekilde yararlanmak veya kötüye kullanım veya suistimalle ilgili yanlış raporlar sunmak. 
 8. Yorum veya mesaj göndermek için komut dosyaları kullanmak veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve çıkarma araçları kullanmak gibi sistemin herhangi bir otomatik kullanımına dahil olmak. 
 9. Siteye veya Siteye bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, bunları kesintiye uğratmak veya bunlar üzerinde aşırı bir yük oluşturmak. 
 10. Başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit etmeye veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını kullanmaya teşebbüs etmek. 
 11. Profilinizi satmak veya başka bir şekilde aktarmak. 
 12. Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişiyi taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için kullanmak. 
 13. Siteyi bizimle rekabet etme çabasının bir parçası olarak kullanmak veya Siteyi ve/veya İçeriği herhangi bir gelir getirici çaba veya ticari girişim için kullanmak. 
 14. Herhangi bir İçerikten telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini silmek.  
 15. Sitenin herhangi bir bölümünü size sağlamakla görevli çalışanlarımızdan veya temsilcilerimizden herhangi birini taciz etmek, kızdırmak, korkutmak veya tehdit etmek. 
 16. Siteye veya Sitenin herhangi bir bölümüne erişimi önlemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Site önlemlerini atlamaya çalışmak. 
 17. Sitenin bir parçasını oluşturan veya herhangi bir şekilde oluşturan herhangi bir yazılımı deşifre etmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya tersine mühendislik yapmak. 
 18. Flash, PHP, HTML, JavaScript veya diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitenin yazılımını kopyalamak veya uyarlamak. 
 19. Herhangi bir tarafın Siteyi kesintisiz olarak kullanmasına ve Siteden yararlanmasına müdahale eden veya Sitenin kullanımını, özelliklerini, işlevlerini, işletimini veya bakımını değiştiren, bozan, aksatan, değiştiren veya bunlara müdahale eden virüsleri, Truva atlarını veya aşırı büyük harf kullanımı ve spam gönderme (sürekli tekrar eden metin gönderme) dahil olmak üzere diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek). 
 20. Siteyi yürürlükteki yasa veya yönetmeliklere aykırı bir şekilde kullanmak. 
 21. Bizim görüşümüze göre bizi ve/veya Siteyi küçük düşürmek, lekelemek veya başka bir şekilde zarar vermek. 
 22. Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımının bir sonucu olabileceği durumlar dışında, Siteye erişen herhangi bir örümcek, robot, hile aracı, kazıyıcı veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmak, başlatmak, geliştirmek veya dağıtmak veya yetkisiz herhangi bir komut dosyası veya başka bir yazılım kullanmak veya başlatmak. 
 23. Açık grafik değişim formatları ("gifler"), 1×1 pikseller, web böcekleri, çerezler veya diğer benzer cihazlar (bazen "casus yazılım" veya "pasif toplama mekanizmaları" veya "pcms" olarak anılır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere pasif veya aktif bilgi toplama veya aktarma mekanizması görevi gören herhangi bir materyali yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek). 
 24. Siteyi mal ve hizmetlerin reklamını yapmak veya satışını teklif etmek için kullanmak. 

MOBIL UYGULAMA LISANSI

Kullanım Lisansı 

Siteye bir mobil uygulama aracılığıyla erişirseniz, size mobil uygulamayı sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz kablosuz elektronik cihazlara yüklemek ve kullanmak ve bu tür cihazlardaki mobil uygulamaya kesinlikle bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansının hüküm ve koşullarına uygun olarak erişmek ve kullanmak için geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak veririz. Şunları yapamazsınız: (1) uygulamanın kaynak koda dönüştürülmesi, tersine mühendislik, parçalarına ayırma, kaynak kodunu elde etmeye çalışma veya şifresini çözme; (2) uygulamadan herhangi bir değişiklik, uyarlama, iyileştirme, geliştirme, çeviri veya türev çalışma yapma; (3) uygulamaya erişiminiz veya uygulamayı kullanımınızla bağlantılı olarak yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etme; (4) tarafımızca veya uygulamanın lisans verenleri tarafından yayınlanan herhangi bir mülkiyet bildirimini (herhangi bir telif hakkı veya ticari marka bildirimi dahil) kaldırma, değiştirme veya gizleme; (5) uygulamayı herhangi bir gelir getirici çaba, ticari girişim için kullanma, veya tasarlanmadığı veya amaçlanmadığı başka bir amaç için kullanmak; (6) uygulamayı aynı anda birden fazla cihaz veya kullanıcı tarafından erişime veya kullanıma izin veren bir ağ veya başka bir ortam üzerinden kullanıma sunmak; (7) uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak bir ürün, hizmet veya yazılım oluşturmak için kullanmak, (8) uygulamayı herhangi bir web sitesine otomatik sorgular göndermek veya istenmeyen ticari e-posta göndermek için kullanmak veya (9) uygulama ile birlikte kullanılmak üzere herhangi bir uygulama, aksesuar veya cihazın tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, lisanslanması veya dağıtımında herhangi bir özel bilgiyi veya arayüzlerimizi veya diğer fikri mülkiyetlerimizi kullanmak. 

Apple ve Android Cihazlar 

Siteye erişmek için Apple Store veya Google Play'den (her biri bir "Uygulama Dağıtıcısı") edinilen bir mobil uygulamayı kullandığınızda aşağıdaki şartlar geçerlidir: (1) mobil uygulamamız için size verilen lisans, uygulamayı uygun olduğu şekilde Apple iOS veya Android işletim sistemlerini kullanan bir cihazda ve ilgili Uygulama Dağıtıcısının hizmet koşullarında belirtilen kullanım kurallarına uygun olarak kullanmak için devredilemez bir lisansla sınırlıdır; (2) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansının hüküm ve koşullarında belirtildiği veya yürürlükteki yasalar uyarınca başka şekilde gerekli olduğu şekilde mobil uygulamaya ilişkin her türlü bakım ve destek hizmetini sağlamaktan biz sorumluyuz, ve her bir Uygulama Dağıtıcısının mobil uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz; (3) mobil uygulamanın geçerli herhangi bir garantiye uymaması durumunda, ilgili Uygulama Dağıtıcısını ve Uygulama Dağıtıcısını kendi hüküm ve politikalarına uygun olarak bilgilendirebilirsiniz, varsa, mobil uygulama için ödenen satın alma bedelini iade edebilir ve yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Uygulama Dağıtıcısının mobil uygulamaya ilişkin başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır; (4) (i) ABD hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından "terörü destekleyen" bir ülke olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD hükümetinin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz.ABD hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından "terörü destekleyen" ülke olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD hükümetinin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı; (5) mobil uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme koşullarına uymanız gerektiğini, örn, VoIP uygulamanız varsa, mobil uygulamayı kullanırken kablosuz veri hizmeti sözleşmelerini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Dağıtıcılarının bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her bir Uygulama Dağıtıcısının bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtarı olarak size karşı uygulama hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağını) kabul ve beyan edersiniz. 

GÖNDERİLER 

Tarafınızdan bize sağlanan Site ile ilgili her türlü soru, yorum, öneri, fikir, geri bildirim veya diğer bilgilerin ("Gönderimler") gizli olmadığını ve yalnızca bizim mülkiyetimizde olacağını kabul ve beyan edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız ve bu Gönderimleri ticari veya başka herhangi bir yasal amaç için, size herhangi bir teşekkür veya tazminat ödemeksizin sınırsız olarak kullanma ve yayma hakkına sahip olacağız. İşbu belge ile bu tür Gönderimler üzerindeki tüm manevi haklardan feragat etmektesiniz ve işbu belge ile bu tür Gönderimlerinizin orijinal olduğunu veya bu Gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu garanti etmektesiniz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması nedeniyle bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz. 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SITELERI VE IÇERIKLERI 

Site, diğer web sitelerine ("Üçüncü Taraf Web Siteleri") bağlantıların yanı sıra makaleler, fotoğraflar, metinler, grafikler, resimler, tasarımlar, müzik, ses, video, bilgi, uygulamalar, yazılım ve üçüncü taraflara ait veya üçüncü taraflardan kaynaklanan diğer içerik veya öğeleri ("Üçüncü Taraf İçeriği") içerebilir (veya Site aracılığıyla size gönderilebilir). Bu tür Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Üçüncü Taraf İçeriği tarafımızca araştırılmaz, izlenmez veya doğruluk, uygunluk veya eksiksizlik açısından kontrol edilmez ve Site aracılığıyla erişilen Üçüncü Taraf Web Sitelerinden veya Sitede yayınlanan, Site aracılığıyla erişilebilen veya Siteden yüklenen Üçüncü Taraf İçeriğinden, Üçüncü Taraf Web Sitelerinin veya Üçüncü Taraf İçeriğinin içeriği, doğruluğu, saldırganlığı, görüşleri, güvenilirliği, gizlilik uygulamaları veya diğer politikaları dahil olmak üzere sorumlu değiliz. Herhangi bir Üçüncü Taraf Web Sitesinin veya Üçüncü Taraf İçeriğinin dahil edilmesi, bunlara bağlantı verilmesi veya bunların kullanımına veya kurulumuna izin verilmesi, bunların tarafımızca onaylandığı veya desteklendiği anlamına gelmez. Siteden ayrılmaya ve Üçüncü Taraf Web Sitelerine erişmeye veya herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini kullanmaya veya yüklemeye karar verirseniz, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve bu Kullanım Koşullarının artık geçerli olmadığını bilmelisiniz. Siteden gittiğiniz herhangi bir web sitesinin veya Siteden kullandığınız veya yüklediğiniz herhangi bir uygulama ile ilgili gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere geçerli hüküm ve politikaları gözden geçirmelisiniz. Üçüncü Taraf Web Siteleri aracılığıyla yaptığınız tüm satın alımlar başka web siteleri aracılığıyla ve başka şirketlerden olacaktır ve bu tür satın alımlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü Taraf Web Sitelerinde sunulan ürün veya hizmetleri onaylamadığımızı ve bu tür ürün veya hizmetleri satın almanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan bizi sorumlu tutmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği veya Üçüncü Taraf Web Siteleriyle herhangi bir şekilde temas kurmanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak uğradığınız herhangi bir kayıptan veya size verilen zarardan bizi sorumlu tutmayacaksınız.  

SAHA YÖNETIMI

Yükümlülüğümüz olmamakla birlikte aşağıdaki hakları saklı tutarız: (1) Siteyi bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı izleme; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden herhangi bir kişiye karşı, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, uygun yasal işlemleri yapma; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, reddetme, erişimi kısıtlama, kullanılabilirliğini sınırlama, veya Katkılarınızdan herhangi birini veya bunların herhangi bir bölümünü (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde) devre dışı bırakmak; (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, aşırı boyutta olan veya sistemlerimiz için herhangi bir şekilde külfetli olan tüm dosyaları ve içeriği Siteden kaldırmak veya başka bir şekilde devre dışı bırakmak; ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Sitenin düzgün çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek. 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin. Siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil edilen Gizlilik Politikamıza tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Sitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde barındırıldığını lütfen unutmayın. Siteye Avrupa Birliği, Asya veya kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesini düzenleyen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlükte olan yasalardan farklı olan yasalara veya diğer gerekliliklere sahip dünyanın başka bir bölgesinden erişirseniz, Siteyi kullanmaya devam ederek verilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarmış olursunuz ve verilerinizin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasına ve burada işlenmesine açıkça izin vermiş olursunuz. Ayrıca, çocuklardan bilerek bilgi kabul etmiyor, talep etmiyor veya istemiyoruz ya da bilerek çocuklara pazarlamıyoruz. Bu nedenle, ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası uyarınca, 13 yaşın altındaki herhangi birinin gerekli ve doğrulanabilir ebeveyn izni olmadan bize kişisel bilgi sağladığına dair gerçek bilgi alırsak, bu bilgileri makul olarak mümkün olan en kısa sürede Siteden sileceğiz.  

SÜRE VE FESİH 

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. SİTEYİ KULLANIMINIZI VEYA SİTEYE KATILIMINIZI SONLANDIRABİLİR VEYA HESABINIZI VE YAYINLADIĞINIZ İÇERİK VEYA BİLGİLERİ HERHANGİ BİR ZAMANDA, UYARIDA BULUNMAKSIZIN, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİMİZDE SİLEBİLİRİZ. 

Hesabınızı herhangi bir nedenle sonlandırır veya askıya alırsak, üçüncü taraf adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınızla, sahte veya ödünç alınmış bir adla veya herhangi bir üçüncü tarafın adıyla yeni bir hesap açmanız ve kaydetmeniz yasaktır. Hesabınızı sonlandırmanın veya askıya almanın yanı sıra, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri yapma hakkımızı saklı tutarız. 

DEĞIŞIKLIKLER VE KESINTILER

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Ancak, Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitede herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği, askıya alma veya durdurma nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız. 

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekebilir, bu da kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabilir. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde tadil etme hakkımızı saklı tutarız. Sitenin herhangi bir kesintisi veya durdurulması sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir husus, bizi Siteyi sürdürmek ve desteklemek veya bununla bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm sağlamakla yükümlü kılacak şekilde yorumlanmayacaktır. 

YÜRÜRLÜKTEKİ YASA 

Bu Kullanım Koşulları ve Siteyi kullanımınız, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, tamamen Kuzey Carolina Eyaleti içinde yapılan ve gerçekleştirilecek anlaşmalar için geçerli olan Kuzey Carolina Eyaleti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır.   

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

Gayriresmi Müzakereler 

Sizin veya bizim (tek tek "Taraf" ve toplu olarak "Taraflar") bu Kullanım Koşulları ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya iddianın (her biri bir "Anlaşmazlık" ve toplu olarak "Anlaşmazlıklar") çözümünü hızlandırmak ve maliyetini kontrol etmek için Taraflar, tahkimi başlatmadan önce herhangi bir Anlaşmazlığı (aşağıda açıkça belirtilen Anlaşmazlıklar hariç) en az otuz (30) gün boyunca gayri resmi olarak müzakere etmeye çalışmayı kabul eder. Bu tür gayri resmi müzakereler, Taraflardan birinin diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunması üzerine başlar. 

Bağlayıcı Tahkim 

Taraflar bir Anlaşmazlığı gayri resmi müzakereler yoluyla çözemezse, Anlaşmazlık (aşağıda açıkça hariç tutulan Anlaşmazlıklar hariç) nihai ve münhasır olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. BU HÜKÜM OLMADAN MAHKEMEDE DAVA AÇMA VE JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINIZ OLACAĞINI ANLIYORSUNUZ. Tahkim, Amerikan Tahkim Derneği'nin ("AAA") Ticari Tahkim Kuralları ve uygun olduğu durumlarda AAA'nın Tüketiciyle İlgili Uyuşmazlıklar için Ek Prosedürleri ("AAA Tüketici Kuralları") uyarınca başlatılacak ve yürütülecek olup, her ikisi de AAA web sitesinde mevcuttur www.adr.org. Tahkim ücretleriniz ve hakem tazminatı payınız AAA Tüketici Kurallarına tabi olacak ve uygun olduğu hallerde AAA Tüketici Kuralları ile sınırlandırılacaktır. Tahkim şahsen, belgelerin sunulması yoluyla, telefonla veya çevrimiçi olarak yürütülebilir. Hakem kararını yazılı olarak verecektir, ancak Taraflardan biri tarafından talep edilmedikçe gerekçelerini bildirmesi gerekmez. Hakem yürürlükteki yasalara uymalıdır ve hakemin bunu yapmaması halinde herhangi bir karara itiraz edilebilir. Geçerli AAA kurallarının veya yürürlükteki yasaların aksini gerektirdiği durumlar haricinde, tahkim Honolulu, HI'da yapılacaktır. Burada aksi belirtilmedikçe, Taraflar tahkimi zorunlu kılmak, tahkimi bekleyen işlemleri durdurmak veya hakem tarafından verilen kararı onaylamak, değiştirmek, iptal etmek veya karara bağlamak için mahkemede dava açabilir.

Herhangi bir nedenle bir Anlaşmazlık tahkim yerine mahkemeye taşınırsa, Anlaşmazlık Honolulu, HI'da bulunan eyalet ve federal mahkemelerde başlatılacak veya kovuşturulacaktır ve Taraflar işbu vesileyle kişisel yargı yetkisi eksikliği ve bu tür eyalet ve federal mahkemelerde yer ve yargı yetkisi ile ilgili forum non conveniens savunmalarını kabul eder ve bunlardan feragat eder. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Tek Tip Bilgisayar Bilgi İşlem Yasası'nın (UCITA) uygulanması bu Kullanım Koşullarının dışında tutulmuştur. 

Hiçbir durumda, Taraflardan herhangi biri tarafından Site ile herhangi bir şekilde ilgili olarak açılan herhangi bir Anlaşmazlık, dava nedeninin ortaya çıkmasından bir (1) yıldan daha uzun bir süre sonra başlatılamaz. Bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflardan hiçbiri, bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilen kısmına giren herhangi bir Anlaşmazlığı tahkime götürmeyi seçmeyecek ve söz konusu Anlaşmazlık, yukarıda yargı yetkisi için listelenen mahkemelerdeki yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır ve Taraflar bu mahkemenin kişisel yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul eder. 

Kısıtlamalar 

Taraflar, herhangi bir tahkimin Taraflar arasındaki Anlaşmazlıkla sınırlı olacağını kabul ederler. Yasaların izin verdiği ölçüde, (a) hiçbir tahkim başka bir dava ile birleştirilemez; (b) herhangi bir Anlaşmazlığın toplu dava esasına göre tahkime götürülmesi veya toplu dava prosedürlerinin kullanılması için hiçbir hak veya yetki yoktur; ve (c) herhangi bir Anlaşmazlığın genel kamu veya diğer kişiler adına sözde temsilci sıfatıyla ileri sürülmesi için hiçbir hak veya yetki yoktur. 

Gayri Resmi Müzakereler ve Tahkime İlişkin İstisnalar 

Taraflar, aşağıdaki Anlaşmazlıkların gayri resmi müzakereler ve bağlayıcı tahkime ilişkin yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul eder: (a) Taraflardan birinin fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin uygulanmasını veya korunmasını amaçlayan veya geçerliliğine ilişkin herhangi bir Anlaşmazlık; (b) hırsızlık, korsanlık, gizliliğin ihlali veya yetkisiz kullanım iddiaları ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık; ve (c) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi. Bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflardan hiçbiri, bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilen kısmına giren herhangi bir Anlaşmazlığı tahkime götürmeyi seçmeyecek ve söz konusu Anlaşmazlık, yukarıda yargı yetkisi için listelenen mahkemelerdeki yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır ve Taraflar bu mahkemenin kişisel yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul eder. 

DÜZELTMELER 

Sitede, açıklamalar, fiyatlandırma, bulunabilirlik ve çeşitli diğer bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve Sitedeki bilgileri önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız. 

SORUMLULUK REDDİ

SİTE OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. SİTEYİ VE HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SİTE VE SİZİN KULLANIMINIZLA İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SITE’S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES LINKED TO THE SITE AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT AND MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SITE, (3) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) SİTEYE VEYA SİTEDEN İLETİMİN KESİLMESİ VEYA DURDURULMASI, (5) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA SİTEYE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA İLETİLEBİLECEK HERHANGİ BİR BÖCEK, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERİ VE/VEYA (6) HERHANGİ BİR İÇERİK VE MATERYALDEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK VEYA SİTE ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, İLETİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASAR. SİTE, HERHANGİ BİR KÖPRÜ WEB SİTESİ VEYA HERHANGİ BİR BANNER VEYA DİĞER REKLAMLARDA YER ALAN HERHANGİ BİR WEB SİTESİ VEYA MOBİL UYGULAMA ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA REKLAMI YAPILAN VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEMEKTE, ONAYLAMAMAKTA, GARANTİ VERMEMEKTE VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ VE SİZİNLE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICISI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. HERHANGİ BİR ORTAMDA VEYA HERHANGİ BİR ARAÇLA BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALIRKEN OLDUĞU GİBİ, EN İYİ MUHAKEMENIZI KULLANMALI VE UYGUN OLAN YERLERDE DİKKATLİ OLMALISINIZ. 

SORUMLULUK SINIRLAMALARI 

HİÇBİR DURUMDA BİZ VEYA YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI KAR KAYBI, GELİR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. BURADA AKSİNE YER ALAN HERHANGİ BİR HUSUSA BAKILMAKSIZIN, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN VE EYLEMİN ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN, SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ HER ZAMAN, VARSA TARAFIMIZA VEYA __________ ADRESİNE ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN AZ OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR. BELİRLİ EYALET YASALARI ZIMNİ GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA VEYA BELİRLİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU YASALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİYSE, YUKARIDAKİ FERAGATNAMELERİN VEYA SINIRLAMALARIN BİR KISMI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE EK HAKLARINIZ OLABİLİR. 

TAZMİNAT

Bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve tüm ilgili memurlarımız, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, hasar, yükümlülük, iddia veya talebe karşı bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (1) Sitenin kullanımı; (2) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (3) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlali; (4) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (5) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer kullanıcılarına yönelik herhangi bir açık zararlı eylem. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkımızı saklı tutarız ve masrafları size ait olmak üzere, bu tür iddiaların savunmasında işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlemden haberdar olduktan sonra sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. 

KULLANICI VERİLERİ

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verilerin yanı sıra Siteyi kullanımınızla ilgili verileri de saklayacağız. Düzenli olarak rutin veri yedeklemeleri gerçekleştirmemize rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak gerçekleştirdiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybı veya bozulması nedeniyle size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacağını kabul etmektesiniz ve bu tür verilerin kaybı veya bozulması nedeniyle bize karşı herhangi bir dava hakkından feragat etmektesiniz. 

ELEKTRONİK İLETİŞİM, İŞLEMLER VE İMZALAR 

Siteyi ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişim anlamına gelir. Elektronik iletişim almayı kabul edersiniz ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Sitede sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, söz konusu iletişimin yazılı olmasına ilişkin yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. ELEKTRONİK İMZALARIN, SÖZLEŞMELERİN, SİPARİŞLERİN VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFIMIZDAN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN VEYA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNİN, POLİTİKALARININ VE KAYITLARININ ELEKTRONİK OLARAK TESLİM EDİLMESİNİ KABUL EDERSİNİZ. Orijinal imza veya elektronik olmayan kayıtların teslimi veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir tüzük, yönetmelik, kural, yönetmelik veya diğer yasalar kapsamındaki herhangi bir hak veya gereklilikten veya elektronik yollardan başka herhangi bir yolla yapılan ödemelerden veya kredi verilmesinden feragat edersiniz.  

KALİFORNİYA KULLANICILARI VE SAKİNLERİ

Bizimle ilgili herhangi bir şikayetiniz tatmin edici bir şekilde çözülmezse, California Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi ile 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 adresinden yazılı olarak veya (800) 9525210 veya (916) 4451254 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz. 

MUHTELİF 

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızdan yayınlanan tüm politikalar veya işletim kuralları, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve mutabakatın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir. Hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını istediğimiz zaman başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylem başarısızlığından sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşullarının veya Sitenin kullanımının bir sonucu olarak sizinle aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi oluşturulmamıştır. Bu Kullanım Koşullarının, onları hazırlamış olmamız nedeniyle aleyhimize yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve tarafların işbu Kullanım Koşullarını imzalamak için imza atmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz her türlü savunmadan feragat edersiniz. 

BİZE ULAŞIN

Site ile ilgili bir şikayeti çözmek veya Sitenin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

Inspire Church

94-877 Lumiaina St. Bldg 12

Waipahu, HI 96797

Telefon: (808) 677-8844

info@inspirechurch.tv